META-INGENIEURS B.V.     ✆ 06 - 39 01 16 16     ✉ d.cazemier@meta-ingenieurs.nl

Over onze projecten

Bekijk ons portfolio

Aanpak Ring-Zuid Groningen

Meta Ingenieurs is betrokken bij het project ‘Aanpak Ring Zuid’ te Groningen. Meta Ingenieurs verzorgt voor Combinatie Herepoort het uitvoeren van de risicoanalyses, het opstellen van monitoringsplannen en het adviseren m.b.t. uitvoeringsaspecten.

Nieuwbouw woontoren met ondergrondse parkeergarage aan de Buitenveldertselaan te Amsterdam

In opdracht van Wiertsema & Partners heeft Meta Ingenieurs ten aanzien van de omgeving risicoanalyses uitgevoerd en laten uitvoeren, waarbij aansluitend een monitoringsplan is opgesteld.

DRUK- EN TRILPROEF AANBRENGEN EN VERWIJDEREN DAMWAND LEIDEN

In Leiden is een druk- en trilproef uitgevoerd met stalen damwanden. Hiermee wil de aannemingscombinatie Beens-Hakkers de meest geschikte methode van aanbrengen en verwijderen onderzoeken. Meta Ingenieurs heeft dit project begeleid met het uitvoeren van de risicoanalyses, het opstellen van monitoringsplannen (onderdeel van Plan van Aanpak proef) en het uitvoeren trillingsmetingen en deformatiemetingen.

VELDTEST FEREX RIJPLATEN

Meta Ingenieurs heeft recentelijk bijgedragen aan veldtesten van Ferex rijplaten. Een nieuw type van de Ferex rijplaat werd getest om de toepasbaarheid van deze rijplaat voor kraanopstelplaatsen en andere toepassingen te onderzoeken. Tijdens de veldtesten zijn verschillende testen uitgevoerd op de Ferex rijplaten, het Romfix systeem en op de combinatie van beide systemen met overige materialen. Tijdens het testen van de verschillende opstellingen werd de belasting stapsgewijs opgevoerd.

Gebiedsontwikkeling Unia te Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft het voornemen om het buurtschap Unia, dat ten zuiden van Leeuwarden ligt, te ontwikkelen voor de woningbouw. Unia wordt een dorps buurtschap met circa 200 woningen.

Momenteel is het buurtschap in voorbereiding. Om het betreffende gebied gereed te maken voor de bouw van woningen, moet de grond eerst bouwrijp gemaakt worden.

Bel ons nu!

06 - 39 01 16 16