meetwerkzaamheden

Een overzicht van onze meetwerkzaamheden

Trillingsmetingen

Trillingen kunnen ontstaan door het heien van palen, het intrillen van damwanden en door sloopwerkzaamheden. Daarnaast kunnen ook (zware) transportbewegingen tot trillingen leiden, niet alle trillingen leiden tot schade…

Inclinometingen

Middels inclinometingen (hellingsmetingen) kunnen horizontale verplaatsingen in de ondergrond worden gemeten. Horizontale verplaatsingen in de ondergrond kunnen ontstaan door bijvoorbeeld het doorbuigen van een damwand of ontgravingen…

Grondwaterstandsmetingen

Een verandering in de grondwaterstand kan grote gevolgen hebben voor gebouwen, bomen, K&L en andere objecten. Bouwwerkzaamheden kunnen de grondwaterstand beïnvloeden. Meta Ingenieurs heeft ruime ervaring met het opzetten en beheren…

Deformatiemetingen

Ongelijkmatige zettingen (horizontaal / verticaal) van panden en andere objecten kunnen tot schade leiden. Meta Ingenieurs verzorgt hoogtemetingen en/of horizontale deformatiemetingen (m.b.t. Total Stations)…

Scheurwijdtemetingen

Er kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen aan het veranderen van reeds bestaande scheuren. Door de scheurwijdte periodiek vast te leggen, kan op een relatief eenvoudige manier deze situatie worden gedocumenteerd…

Geluidsmetingen

Geluidshinder maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van een eventuele beleving van hinder, t.g.v. bouwwerkzaamheden. Het uitvoeren van de geluidsmetingen, welke aan landelijke en/of plaatselijke toetskaders (APV) kunnen worden getoetst…

Bel ons nu!

0594 - 442 187