Onze diensten

Een overzicht Van onze diensten

Omgevingsmonitoring

  • Risicoanalyses
  • Monitoringsplannen
  • Registreren en interpreteren van monitoringsgegevens
  • Adviseren m.b.t. uitvoeringsaspecten

Meetwerkzaamheden

  • Trillingsmetingen
  • Inclinometingen
  • Grondwaterstandsmetingen
  • Deformatiemetingen
  • Scheurwijdtemetingen
  • Geluidsmetingen

Directievoering & toezicht

Het adequaat uitvoeren van de aspecten directievoering en toezicht is van groot belang bij een goede verstandhouding tussen OG en ON. Meta Ingenieurs vult dit in met behulp van deskundigheid en sterke communicatieve vaardigheden.

Begeleiding tendertrajecten

D&C-contracten en/óf EMVI-plannen?

Meta Ingenieurs kan u als ON helpen aan te sluiten op de uiteindelijke wens van de klant. Opdrachtgevers worden door Meta Ingenieurs geadviseerd bij het opstellen van de juiste vragen.

Omgevingsmanagement

Wij als Meta Ingenieurs kunnen u helpen bij verschillenden casussen omtrent omgevingsmanagement. Neem contact op voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

Projectbegeleiding

Samenwerken geld voor Meta Ingenieurs als basis voor een adequate projectleiding.

Lees meer over de projectbegeleiding van Meta Ingenieurs

Bel ons nu!

0594 - 442 187