Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

BouwLAwaai

Lawaai is één van de vervelendste gevolgen van (bouw)werkzaamheden. Voor omwonenden kan geluidshinder als zeer belastend worden ervaren. Als er te veel en/of te hard geluid is, kan dit ook leiden tot het stilleggen van de werkzaamheden en zelfs tot boetes. Door het uitvoeren van geluidsmetingen wordt onderzocht of de geluidshinder binnen de geldende normen blijft. Indien nodig, kunnen aanpassingen worden gedaan om het bouwlawaai te beperken. Meta Ingenieurs ondersteunt u hier graag bij.

REgelgeving bouwlawaai

Ter voorkoming van te veel en/of te hard bouwlawaai bestaan er verschillende toetskaders. In het Bouwbesluit 2012 staan landelijke wettelijke geluidsnormen. Hierin worden bijvoorbeeld regels beschreven over de maximaal toelaatbare dagwaarde (gemiddelde geluidsniveau per dag), de toelaatbare blootstellingsduur van verschillende geluidsniveaus en de dagen en tijdstippen waarop bouwlawaai gemaakt mag worden. De Circulaire bouwlawaai 2010 bevat vergelijkbare regels voor bouwlawaai en is toepasbaar op een variatie aan situaties; ook voor situaties die niet in het Bouwbesluit staan beschreven. Het asfalteren van een weg valt bijvoorbeeld niet onder het Bouwbesluit maar wel onder de regels van de Circulaire.

Soms heeft een gemeente aanvullende regels voor bouwlawaai. Dit staat beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente verleent soms ontheffingen met betrekking tot bouwlawaai in het kader van de APV. Om een ontheffing te krijgen moet dan bijvoorbeeld extra onderzoek worden uitgevoerd of is het vereist dat het geluid wordt gemonitord tijden het bouwproces.

Geluidsprognose en -metingen

Voordat de werkzaamheden starten, is het verstandig om een geluidsprognoseberekening op te stellen. In deze prognose wordt berekend welke geluidsniveaus te verwachten zijn. Vervolgens kunnen de berekende waarden worden getoetst aan de grenswaarden (op basis van de toetskaders) Wanneer de grenswaarde wordt overschreden, zullen maatregelen getroffen moeten worden. Bijvoorbeeld:

  1. de (bouw)werkzaamheden moeten op een andere manier worden uitgevoerd;
  2. de (bouw)werkzaamheden moeten op een ander tijdstip worden uitgevoerd.

Meta Ingenieurs adviseert zowel opdrachtgevers als aannemers bij het berekenen van de geluidsbelasting, het monitoren van de geluidsbelasting en de uitvoer van bouwactiviteiten. Het uitgangspunt is uiteraard dat de geluidshinder zoveel mogelijk wordt beperkt.

 

Voorbeeldprojecten:

Aanpak Ring Zuid

Nieuwbouw woontoren te Amsterdam

Opwaarderen Twentekanalen

 

Neem contact Met ons op

Bel ons nu!

0594 - 442 187