Geluidsmetingen

Home » Diensten » Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Geluidshinder maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van een eventuele beleving van hinder, t.g.v. bouwwerkzaamheden. Het uitvoeren van de geluidsmetingen, welke aan landelijke en/of plaatselijke toetskaders (APV) kunnen worden getoetst, behoort daarom tot één van de diensten welke behoort tot het aspect omgevingsmonitoring.

Meta-ingenieurs kan u hierbij ondersteunen.

Neem contact Met ons op

Bel ons nu!

06 - 39 01 16 16