Welkom op de website van Meta ingenieurs B.V.

U ontzorgen, dat is onze kracht!

Home / Over ons

Meta Ingenieurs is een landelijk opererend en onafhankelijk ingenieursbureau. Onze expertise is het uitvoeren van omgevingsmonitoring bij bouwwerkzaamheden in binnenstedelijk gebied en het leveren van technisch advies.

Meta Ingenieurs wordt gekenmerkt door het credo: ‘ontzorgen’. Wij hanteren het technisch advies als belangrijk middel om onze opdrachtgevers te ontzorgen. Om tot een deskundig advies voor u te komen wenden wij onze jarenlange ervaring aan en gaan we graag in gesprek om een goed beeld te krijgen van uw vragen en wensen. Flexibiliteit en betrouwbaarheid staan hierbij hoog in het vaandel. Ons uiteindelijke doel is dat u zich helemaal kunt richten op het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de omgevingsbeïnvloeding van de werkzaamheden.  

 

 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel ons nu!

0594 – 442 187

Hoe kunnen Wij u helpen?

Omgevingsmonitoring

  • Risicoanalyses
  • Monitoringsplannen
  • Registreren en interpreteren van monitoringsgegevens
  • Adviseren m.b.t. uitvoeringsaspecten

Meetwerkzaamheden

  • Trillingsmetingen
  •  Inclinometingen
  • Grondwaterstandsmetingen
  • Deformatiemetingen
  • Scheurwijdtemetingen
  • Geluidsmetingen

Directievoering & toezicht

Het adequaat uitvoeren van de aspecten directievoering en toezicht is van groot belang bij een goede verstandhouding tussen OG en ON. Meta Ingenieurs vult dit in met behulp van deskundigheid en sterke communicatieve vaardigheden.

Begeleiding tendertrajecten

D&C-contracten en/óf EMVI-plannen?

Meta Ingenieurs kan u als ON helpen aan te sluiten op de uiteindelijke wens van de klant. Opdrachtgevers worden door Meta Ingenieurs geadviseerd bij het opstellen van de juiste vragen.

Omgevingsmanagement

Wij als Meta Ingenieurs kunnen u helpen bij verschillenden casussen omtrent omgevingsmanagement. Neem contact op voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

Projectbegeleiding

Samenwerken geld voor Meta Ingenieurs als basis voor een adequate projectleiding.

Lees meer over de projectbegeleiding van Meta Ingenieurs.

Bel ons nu!

0594 - 442 187