Project: opwaardering Twentekanalen – Fase 2

Over dit project

 

Het Twentekanaal ligt in het oosten van Nederland en loopt grofweg van Zutphen naar Enschede, met een zijtak naar Almelo. De Twentekanalen vormen een belangrijke logistieke route naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. De verwachting is dat het scheepvaartverkeer de komende jaren zal toenemen op de kanalen.

Om de Twentekanalen klaar te maken voor de toekomst worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de kanalen. In het voorjaar van 2021 is laatste fase van het project gestart. In deze fase worden (onder andere) de huidige damwanden vervangen en zal het kanaal verruimd worden zodat grotere en zwaarder beladen schepen beter over het kanaal kunnen varen. Rijkswaterstaat heeft de bouwcombinatie Van Oord – Hakkers – Beens (VOHB) aangewezen als aannemer.

Meta Ingenieurs adviseert

Als gevolg van de werkzaamheden (intrillen damwanden, baggeren van kanaalbodem, etc.) kan mogelijk schade ontstaan aan bruggen en aan de bebouwing nabij de kanalen. Trillingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot vermoeiing van het materiaal of tot verzakking van funderingen. Om de kans op schade voor de omliggende objecten goed in beeld te kunnen brengen, heeft Meta ingenieurs meegeholpen aan het opstellen van de risicoanalyses en het monitoringsplannen. De risicoanalyse geeft waardevolle input voor het monitoringsplan.

Tevens zal Meta Ingenieurs VOHB van advies blijven voorzien op basis van aangeleverde monitoringsdata. Wanneer de gemeten monitoringswaarden de alarmwaarden overschrijden, zal actie ondernomen moeten worden om de kans op daadwerkelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen. Een mooie gelegenheid voor Meta Ingenieurs om haar expertise op dit vlak in te zetten.

 

 

Meer informatie:

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/twentekanalen-verruimen-vaarweg

 

 

Verwachte afronding

Eind 2022

h

Project type

Projectbegeleiding

Aannemer

Van Oord – Hakkers – Beens

Klant

Rijkswaterstaat

Bel ons nu!

0594 - 442 187