Omgevingsmonitoring

Een overzicht van omgevingsmonitoring

Risicoanalyses

Voordat een bouwproject van start kan gaan, dienen alle risico’s geanalyseerd te worden. Bouwwerkzaamheden mogen uiteraard niet leiden tot schade aan de omliggende infrastructuur. Meta Ingenieurs heeft volop ervaring met risicomanagement.

Monitoring

Tijdens (bouw)werkzaamheden is het verstandig om te monitoren wat de effecten van de werkzaamheden op de omgeving zijn. Door monitoring worden risico’s in de gaten gehouden en kan er vroegtijdig worden bijgestuurd wanneer het risico op schade te groot wordt. Wij zijn uw betrouwbare partner voor monitoringswerkzaamheden.

Advisering

op basis van de monitoringsgegevens kan inzichtelijk worden gemaakt of er een potentiële ongewenste situatie optreedt. Soms zijn er wijzigingen in aspecten van de uitvoering nodig. Meta Ingenieurs geeft u hier graag technisch advies over.

Bel ons nu!

0594 - 442 187