Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Trillingen

Trillingen ontstaan door werkzaamheden zoals het heien van palen, het intrillen van damwanden en door sloopwerkzaamheden. Daarnaast kunnen (zware) transportbewegingen ook trillingen teweegbrengen. Trillingen kunnen tot schade leiden aan de nabijgelegen bebouwing en andere aanwezige objecten. Niet alle trillingen leiden tot schade. Voordat de werkzaamheden beginnen, kan vaak niet worden uitgesloten dat er schade zal optreden. Door de trillingsintensiteit te meten (monitoren) tijdens de werkzaamheden, wordt er nagegaan of er een reële kans op schade is. Mocht de kans op schade door trillingen te groot worden, dan kan er vroegtijdig worden ingegrepen.

Trillingsmetingen

Het meten van trillingen in de omgeving van (bouw)werkzaamheden wordt uitgevoerd aan de hand van een sensor en een veldcomputer. De sensor wordt aan het pand bevestigd, zo dicht mogelijk bij de trillingsbron. De metingen kunnen vervolgens bemand of onbemand worden verricht. Bij Meta Ingenieurs zijn verschillende opties mogelijk:

  • De meetresultaten worden ter plekke op de veldcomputer afgelezen;
  • De metingen worden ‘bemand op afstand’ (BOA) uitgevoerd. Hierbij wordt op afstand ingelogd om de metingen te bekijken;
  • Modemalarmering: per sms of e-mail wordt een melding gegeven wanneer de signalerings-, interventie- en/of grenswaarden worden overschreden (de SIG-waarden).

Alle metingen worden opgeslagen op een veldcomputer voor latere verwerking. In het monitoringsplan staan de details beschreven van de trillingsmetingen.

Eventueel kan een trillingsprognose onderdeel zijn van het monitoringsplan. Voor een trillingsprognose worden de verwachte trillingen berekend. De kenmerken van het betreffende object en de omgeving dienen als basis voor deze berekeningen. Zo kan, voordat werkzaamheden starten, een beeld worden verkregen van de trillingsintensiteit op het object.

SBR richtlijn

Om erachter te komen of trillingen schade kunnen geven, worden de trillingen getoetst. De gemeten trillingen (en eventueel de vooraf berekende trillingen t.b.v. een trillingsprognose), worden getoetst aan maximaal toelaatbare waarden. De SBR Trillingsrichtlijn A – Schade aan gebouwen, beschrijft de maximaal toelaatbare grenswaarden voor trillingen. Deze grenswaarde hangt (onder andere) af van de constructiewijze en de staat van het object. Wanneer de trillingen boven de betreffende grenswaarden uitkomen, is de kans op schade te groot. De werkzaamheden zullen dan aangepast moeten worden. Vaak worden signalerings- en/of interventiewaarden gehanteerd als een vroegtijdige waarschuwing dat de trillingen de grenswaarden naderen.

Meta Ingenieurs heeft veel ervaring met zowel de uitvoer als met het verwerken en beoordelen van trillingsmetingen. Voorbeelden van projecten waarvoor wij trillingsmetingen hebben uitgevoerd en/of advies hierover hebben gegeven, staan hieronder:

Opwaardering Twentekanalen – Fase 2
Aanpak Ring Zuid Groningen
Damwand Leiden
Nieuwbouw Amsterdam

Samenwerkingsovereenkomst Oeververvanging Provincie Noord-Holland

Neem contact Met ons op

Bel ons nu!

0594 - 442 187