Project:

Nieuwe waterwerken ZOutkamp

Over dit project

Sinds maart 2023 is het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ van start gegaan. Het waterschap Noorderzijlvest laat samen met de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland een aantal projecten uitvoeren om de water- en verkeersveiligheid te verbeteren. De projecten hebben ook als doel om de economie, leefbaarheid en ecologie van Zoutkamp en omgeving te bevorderen. 

Het waterschap Noorderzijlvest houdt zich bezig met de werkzaamheden aan de Hunsingosluis, het gemaal naast de sluis en het Hunsingokanaal. De eerste twee fases van dit project zijn:

  • nieuwbouw van het gemaal naast rijksmonumentale Hunsingosluis
  • restaureren en ombouwen van de Hunsingosluis

De werkzaamheden beslaan onder andere het aanbrengen van tijdelijke damwanden, het aanbrengen van palen en het ontgraven en leegpompen van een bouwkuip. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk schade aan de omgeving geven. Bijvoorbeeld, de trillingen die vrijkomen door het aanbrengen van de damwanden kunnen nabijgelegen huizen en gebouwen beschadigen. Door het ontgraven en leegpompen van de bouwkuip kunnen vervormingen (deformaties) ontstaan aan de bouwkuipwand en de grond daarachter. Huizen, gebouwen en andere objecten die aan deze grond draagkracht ontlenen, kunnen hierdoor mogelijk ook deformeren.

Omdat de werkzaamheden mogelijk zorgen voor schade aan de omgeving, moet de kans op schade van tevoren goed worden onderzocht. Als het risico te groot wordt, kunnen er risicobeheersmaatregelen worden ingezet. Aan Meta Ingenieurs is gevraagd om de risicobeheersing van dit project te begeleiden. Voor de risicobeheersing voeren wij de volgende taken uit:

  • Het opstellen van een risicoanalyse. In deze analyses beschrijven wij de kans dat er schade aan de omgeving ontstaat door de verschillende werkzaamheden. Ook wordt beschreven door middel van welke mechanismen schade mogelijk kan ontstaan.
  • Het schrijven van een monitoringsplan. In het monitoringsplan staat beschreven welke metingen er gedaan zullen worden om de schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De risicoanalyse is inmiddels opgesteld. Deze zal met aannemer Strukton nog nader besproken worden waarna het monitoringsplan wordt gemaakt.

Meer informatie over het project is hier te vinden. 

 

 

 

 

 

Verwachte afronding

2025

h

Project type

Binnenstedelijk bouwen

Aannemer

Strukton Infra Specials

Klant

Waterschap Noorderzijlvest

Bel ons nu!

0594 - 442 187