Project: Aanpak ring zuid Groningen

Over dit project

Meta Ingenieurs is sinds 2019 betrokken bij het project ‘Aanpak Ring Zuid’ te Groningen. Voor het project zijn wij in dienst van aannemer Combinatie Herepoort.

Het project omvat een grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. De hoeveelheid verkeer van en naar Groningen is flink toegenomen in de afgelopen jaren. Vooral in de spitstijd ontstaat er vertraging op de wegen rond de stad. Aanpassing van de zuidelijke ringweg is nodig om de stad, ook in de toekomst, goed bereikbaar te houden. Aanpak Ring Zuid bestaat uit een aantal deelprojecten.

Betrokkenheid Meta Ingenieurs

Meta Ingenieurs verzorgt de uitvoer van risicoanalyses, het opstellen van monitoringsplannen en wij adviseren over de uitvoeringsaspecten. Dit geldt voor alle disciplines en deelprojecten.

Wij hebben ook inclinometingen uitgevoerd voor het deelproject Zuiderplantsoen. De inclinometingen zijn uitgevoerd om de doorbuiging van een damwand te monitoren. De damwand is geplaatst om een deel van de ringweg verdiept te kunnen aanleggen. U kunt hier meer lezen over deze specifieke opdracht voor ‘Aanpak Ring Zuid’.

 

Verdiepte ligging

De bouw van de verdiepte ligging vordert gestaag (deelproject Zuiderplantsoen). Het beton dat gestort is om als vloer van de verdiepte ligging te dienen, is inmiddels uitgehard. Het beton voor de wanden en deksels moeten grotendeels nog worden gestort. Sommige delen van de verdiepte ligging worden gesloten (deksel). Bij andere delen blijft de bovenkant open. Na het storten van de wanden en deksels is het betonwerk van de verdiepte ligging af. Het doel is om de verdiepte ligging in 2024 in gebruik te nemen.

Verwachte afronding

2023-2024

h

Project type

Wegenbouw

Aannemer

Combinatie Herepoort

Klant

Aanpak Ring Zuid

Foto: de bouwkuip ten behoeve van de verdiepte ligging met betonnen vloer, mei 2022 (eigen foto).

Bel ons nu!

0594 - 442 187