Overige metingen

Overige metingen

SCheurwijdtemetingen

Scheuren in muren en vloeren kunnen op verschillende wijzen ontstaan. Scheurvorming kan bijvoorbeeld optreden door verzakking van de fundering, droogte en/of door bouwactiviteiten. Wanneer scheuren eenmaal aanwezig zijn, is het belangrijk om in de gaten te houden hoe deze scheuren zich ontwikkelen. Scheuren kunnen mogelijk gevaar opleveren. 

Door het uitvoeren van scheurwijdtemetingen kan nauwkeurig worden nagegaan of een scheur daadwerkelijk groter wordt. Aan beide kanten van de scheur wordt een deel van de meter bevestigd, meestal voor een langere periode. Op een relatief eenvoudige manier kan zo worden vastgesteld of de scheurgrootte verandert. Meta Ingenieurs kan zowel de plaatsing van scheurwijdtemeters als de registratie en interpretatie van de meetgegevens voor u verzorgen.

Voor het project Opwaarderen Twentekanalen heeft Meta Ingenieurs onder andere scheurwijdtemeters laten plaatsen.

Zakbaakmetingen

Verticale verplaatsingen van de ondergrond worden ook wel zettingen genoemd. De kwaliteit van een wegconstructie wordt onder andere door de restzetting bepaald. De term restzetting betekend: “zetting nadat de weg in gebruik is genomen”. Door tijdens de bouw de zetting van een wegtracé te meten, kan de restzetting worden berekend over een lange tijd. Als uit de metingen met berekeningen blijkt dat de ondergrond niet verder zet dan toelaatbaar, kan gestart worden met het afbouwen van de weg 

Zakbaken zijn meethulpstukken waarmee de zetting van het huidige maaiveld gemeten kan worden. Een zakbaak bestaat uit een voetplaat en een meetpaal. De zakbaak wordt ingemeten aan de hand van landmeetkundige metingen waarbij gebruik gemaakt wordt van een referentiepunt dat niet gevoelig is voor verzakking. Vervolgens kan gemeten worden welk effect de bovenbelasting (bijvoorbeeld een ophoging) op de zetting van de ondergrond heeft.

Gebiedsontwikkeling Unia te Leeuwarden is een voorbeeld van een project waarvoor Meta Ingenieurs zakbaakmetingen heeft uitgevoerd.

Drukdozen

Ondergrondse constructies zoals bijvoorbeeld een tunnel staan in direct contact met de grond en soms ook met water. De grond die een dergelijke constructie van verschillende kanten omringt, veroorzaakt een bepaalde druk. Wanneer deze drukken (grondspanning) te hoog worden kan er mogelijk schade ontstaan aan de constructie. Monitoring van drukken kan eventuele schade vroegtijdig voorkomen.

Het opmeten van grondspanning wordt gedaan met behulp van drukdozen (load cells). Drukdozen bevatten sensoren of transducers die een belasting of kracht in een elektronisch signaal omzet. Op deze wijze kan worden nagegaan hoe hoog de druk in de grond is. Wij helpen u graag bij het uitvoeren van deze metingen en de verwerking van de meetgegevens.

Veldtest Ferex rijplaten is een voorbeeld van een project waarvoor Meta Ingenieurs drukdozen heeft geplaatst.

 

 

 

Neem contact Met ons op

Bel ons nu!

0594 - 442 187