Project: Veldtest Ferex rijplaten

Over dit project

Meta Ingenieurs heeft recentelijk bijgedragen aan veldtesten van Ferex rijplaten.

Een nieuw type van de Ferex rijplaat werd getest om de toepasbaarheid van deze rijplaat voor kraanopstelplaatsen en andere toepassingen te onderzoeken. Tijdens de veldtesten zijn verschillende testen uitgevoerd op de Ferex rijplaten, het Romfix systeem en op de combinatie van beide systemen met overige materialen. Tijdens het testen van de verschillende opstellingen werd de belasting stapsgewijs opgevoerd.

Meta Ingenieurs verzorgde tijdens deze testen het meten van de toename in grondspanning. Door middel van drukdozen die op verschillende diepten waren aangebracht, kon Meta de meetgegevens uitlezen en verwerken. De kennis die bij Meta aanwezig is m.b.t. veldtesten kwam hier goed van pas.

Afgerond in

Maart 2021

h

Project type

Projectbegeleiding

Klant

Ferex

Bel ons nu!

0594 - 442 187