Project:

Oeververvanging

provincie Noord-Holland

Over dit project

In Noord-Holland worden de vaarwegen en oevers op diverse locaties gerenoveerd. De provincie Noord-Holland heeft de combinatie Beens Groep/Hakkers de opdracht gegeven om invulling te geven aan het oeververvangingsprogramma.

Een belangrijk onderdeel van de oeververvanging is het plaatsen van stalen damwanden. Waar mogelijk, worden de damwanden trillend aangebracht. In de directe omgeving van de werkzaamheden is vaak bebouwing aanwezig. Aan de bebouwing kan mogelijk schade ontstaan als gevolg van de trillingen en andere werkzaamheden. Meta Ingenieurs is gevraagd voor het begeleiden van de risicobeheersing. De risicobeheersing, waarbij wij begeleiden, bestaat globaal uit twee stappen:

  1. assisteren bij het opstellen van de risicoanalyses beschrijven de kans dat er schade aan de omgeving en/of hinder voor de omwonenden ontstaat;
  2. opstellen van de monitoringsplannen. In de monitoringsplannen staat beschreven welke metingen er gedaan zullen worden om de kans op schade zoveel mogelijk te beperken.

De monitoringsplannen voor de oeververvangingstrajecten in Middenmeer en Alkmaar zijn inmiddels opgesteld. In de aankomende periode zal Meta Ingenieurs bij een aantal andere oeververvangingstrajecten begeleiding gaan geven.

 

Meer informatie over het gehele project kun je hier vinden.

 

 

 

 

Verwachte afronding

Nader te bepalen

h

Project type

Binnenstedelijk bouwen

Aannemer

Combinatie Beens Groep/Hakkers

Klant

Provincie Noord-Holland & Combinatie Beens Groep/Hakkers

Bel ons nu!

0594 - 442 187