Project: DRUK- EN TRILPROEF AANBRENGEN EN VERWIJDEREN DAMWAND LEIDEN

Over dit project

In Leiden is een druk- en trilproef uitgevoerd met stalen damwanden. Hiermee wil de aannemingscombinatie Beens-Hakkers de meest geschikte methode van aanbrengen en verwijderen onderzoeken. Meta Ingenieurs heeft dit project begeleid met het uitvoeren van de risicoanalyses, het opstellen van monitoringsplannen (onderdeel van Plan van Aanpak proef) en het uitvoeren trillingsmetingen en deformatiemetingen.

h

Project type

Binnenstedelijk bouwen

Klant

Provincie Zuid-Holland

Aannemer

Aannemingscombinatie Beens-Hakkers

Bel ons nu!

0594 - 442 187