Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

De medewerkers van Meta Ingenieurs hebben een groot aantal projecten begeleid. Deze projecten zijn zeer uiteenlopend: van innovatietrajecten met certificering als einddoel, tot werkvoorbereiding met deeloplevering tot einddoel.

‘Projectleiding’ wordt vaak als een functie en niet als een taak beschouwd. Meta Ingenieurs kiest er bewust voor om projectleiding wél als taak te beschouwen. Omdat taak- en doelgericht werken ons kenmerkt. Daarom spreken wij ook liever van projectbegeleiding in plaats van projectleiding. Wij hanteren dienend leiderschap als uitgangspunt bij de begeleiding van onze projecten.

 

BEGELEIDING TENDERTRAJECTEN

Opdrachtnemer en opdrachtgever

D&C-contracten óf EMVI plannen? Meta Ingenieurs helpt u als ON met het herkennen van de uiteindelijke wens van OG en adviseert ten aanzien van een adequate invulling. OG worden Meta Ingenieurs geadviseerd in het ‘stellen van de juiste vragen’. Hierbij wordt u als OG ondersteunt met deskundigheid en marktkennis.

Aangezien Meta Ingenieurs voor zowel OG als ON werkzaamheden uitvoert, worden beide steeds met de meeste recente ervaring bediend.

Directievoering & toezicht

Het adequaat uitvoeren van de aspecten directievoering en toezicht is van groot belang bij een goede verstandhouding tussen OG en ON. Meta Ingenieurs vult dit in met behulp van deskundigheid en sterke communicatieve vaardigheden.

Meta Ingenieurs kan hierbij adviseren, m.b.t. het wijzigen van eventuele uitvoeringsaspecten.

 

Omgevingsmanagement

Een project kent naast een opdrachtgever en een opdrachtnemer vaak meerdere belanghebbenden (stakeholders). Waar meerdere stakeholders betrokken zijn, spelen vaak verschillende belangen, verwachtingen en bezwaren een rol. Om een project geslaagd te laten verlopen, is het van groot belang dat elke stakeholder zich gehoord voelt.

Een omgevingsmanager die alle stakeholders betrekt en de verschillende belangen stroomlijnt, kan een belangrijke rol spelen in het komen tot een geslaagd projectresultaat.

Meta Ingenieurs kan zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer helpen bij een praktisch uitgevoerd omgevingsmanagement. Heldere communicatie evenals een ruime kennis en ervaring worden hierbij ingezet om tot een geslaagd proces te komen.

 

Neem contact Met ons op

Bel ons nu!

0594 - 442 187