Projectbegeleiding

Home » Diensten » Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

De medewerkers van Meta Ingenieurs hebben een groot aantal projecten begeleid. Deze projecten zijn zeer uiteenlopend: van innovatietrajecten met certificering als einddoel, tot werkvoorbereiding met deeloplevering tot einddoel.

Aangezien Projectleiding helaas vaak als een functie, i.p.v. een taak wordt beschouwd, kiest Meta Ingenieurs ervoor de taak Projectbegeleiding te noemen. Dienend leiderschap wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd.

BEGELEIDING TENDERTRAJECTEN (ON & OG)

D&C-contracten óf EMVI plannen? Meta Ingenieurs helpt u als ON met het herkennen van de uiteindelijke wens van OG en adviseert ten aanzien van een adequate invulling. OG worden Meta Ingenieurs geadviseerd in het ‘stellen van de juiste vragen’. Hierbij wordt u als OG ondersteunt met deskundigheid en marktkennis.

Aangezien Meta Ingenieurs voor zowel OG als ON werkzaamheden uitvoert, worden beide steeds met de meeste recente ervaring bediend.

Directievoering & toezicht

Het adequaat uitvoeren van de aspecten directievoering en toezicht is van groot belang bij een goede verstandhouding tussen OG en ON. Meta Ingenieurs vult dit in met behulp van deskundigheid en sterke communicatieve vaardigheden.

Meta Ingenieurs kan hierbij adviseren, m.b.t. het wijzigen van eventuele uitvoeringsaspecten.

Neem contact Met ons op

Bel ons nu!

0594 - 442 187