meetwerkzaamheden

Een overzicht van onze meetwerkzaamheden

Trillingsmetingen

Door (bouw)werkzaamheden ontstaan trillingen die schade kunnen geven aan de nabijgelegen bebouwing. Meta Ingenieurs is zeer ervaren in het uitvoeren van trillingsmetingen en het geven van bijbehorend advies.

Inclinometingen

Horizontale verplaatsingen in de ondergrond kunnen tot grote verzakkingen leiden. Verzakkingen kunnen schade geven aan de omliggende infrastructuur. Door inclinometingen wordt onderzocht in hoeverre er horizontale verplaatsingen plaatsvinden. Wij zetten graag onze expertise op het gebied van inclinometingen voor u in.

Grondwaterstandsmetingen

Bouwwerkzaamheden kunnen de grondwaterstand beïnvloeden. Een verandering van de grondwaterstand kan schade geven aan de bestaande bebouwing maar ook bijvoorbeeld aan kabels & leidingen en bomen. Meta Ingenieurs heeft ruime ervaring met grondwaterstandsmetingen.

Deformatiemetingen

Door werkzaamheden kunnen op verschillende manieren vervormingen van de omgeving ontstaan. Deze vervormingen leiden mogelijk tot schade. Deformatiemetingen van de bestaande bebouwing kunnen potentieel gevaarlijke vervormingen (horizontaal en verticaal) vroegtijdig opsporen. Het ervaren personeel van Meta Ingenieurs voert deze metingen graag voor u uit.

Geluidsmetingen

Geluidsoverlast door (bouw)werkzaamheden kan voor de omgeving erg vervelend zijn. Door het uitvoeren van geluidsmetingen kan worden nagegaan of de geluidshinder binnen het geldende toetskader blijft. Wij helpen u hier graag bij.

Overige metingen

Meta Ingenieurs kan een verscheidenheid aan metingen voor u uitvoeren. Wij hebben bijvoorbeeld ook expertise op het gebied van scheurwijdtemetingen, zakbaakmetingen en metingen met drukdozen. Neem gerust contact met ons op wat wij voor u kunnen betekenen.

Bel ons nu!

0594 - 442 187