Nieuwe waterwerken Zoutkamp

Nieuwe waterwerken Zoutkamp

Project: Nieuwe waterwerken ZOutkamp Over dit project Sinds maart 2023 is het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ van start gegaan. Het waterschap Noorderzijlvest laat samen met de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland een aantal projecten uitvoeren om de...
Oeververvanging provincie Noord-Holland

Oeververvanging provincie Noord-Holland

Project: Oeververvanging provincie Noord-Holland Over dit project In Noord-Holland worden de vaarwegen en oevers op diverse locaties gerenoveerd. De provincie Noord-Holland heeft de combinatie Beens Groep/Hakkers de opdracht gegeven om invulling te geven aan het...
Opwaardering Twentekanalen – fase 2

Opwaardering Twentekanalen – fase 2

Project: opwaardering Twentekanalen – Fase 2 Over dit project   Het Twentekanaal ligt in het oosten van Nederland en loopt grofweg van Zutphen naar Enschede, met een zijtak naar Almelo. De Twentekanalen vormen een belangrijke logistieke route naar de havens...
Gebiedsontwikkeling Unia te Leeuwarden

Gebiedsontwikkeling Unia te Leeuwarden

Project: Gebiedsontwikkeling Unia te Leeuwarden Toekomstige ontwikkeling. Unia gaat er mogelijk zo uitzien. Bron: https://www.dezuidlanden.nl/nl/de-buurtschappen/unia Over dit project De gemeente Leeuwarden heeft het voornemen om het buurtschap Unia, dat ten zuiden...
Veldtest ferex rijplaten

Veldtest ferex rijplaten

Project: Veldtest Ferex rijplaten Over dit project Meta Ingenieurs heeft recentelijk bijgedragen aan veldtesten van Ferex rijplaten. Een nieuw type van de Ferex rijplaat werd getest om de toepasbaarheid van deze rijplaat voor kraanopstelplaatsen en andere toepassingen...