Verdiepte Ligging Ringweg groningen

door | jul 20, 2021

Om de zuidelijke ringweg van Groningen gedeeltelijk verdiept te kunnen realiseren, wordt gebruikt gemaakt van een enorme bouwkuip (Aanpak Ring Zuid). De bouwkuip bestaat uit een grote stalen damwandconstructie. Door de ontgraving binnen de bouwkuip kan de damwand gaan doorbuigen.  Door middel van inclinometingen kan Meta Ingenieurs de doorbuiging van de damwand monitoren.

Achter de damwand aan de noordzijde ligt de bypass N7. Aan de zuidzijde van de damwanden liggen onder andere diverse kabels en leidingen. Bij een te grote doorbuiging van de damwand kan er mogelijk schade optreden aan deze infrastructuur.

Middels de inclinometingen kan worden vastgesteld of: 

  1. De doorbuiging overeenkomt met de berekende doorbuiging:

 De doorbuiging van de damwand is op verschillende locaties vooraf berekend voor de verschillende fases van de bouw van de verdiepte ligging van de ringweg.   De inclinometingen worden uitgevoerd na realisatie van een bouwfase. 

  1. De doorbuiging toelaatbaar is:

Door middel van inclinometingen wordt vastgesteld of de berekening vooraf van de damwanddoorbuiging juist is uitgevoerd. Als blijkt dat de doorbuiging groter is dan berekend, kan worden ingegrepen. Zo wordt schade aan de omliggende infrastructuur voorkomen.

Foto boven en onder: de bouwkuip ter plaatse van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg Groningen. 

Bel ons nu!

0594 - 442 187