Meta-ingenieurs https://meta-ingenieurs.nl/ Tue, 26 Jul 2022 08:11:49 +0000 nl hourly 1 https://meta-ingenieurs.nl/wp-content/uploads/2019/05/cropped-Favicon-32x32.png Meta-ingenieurs https://meta-ingenieurs.nl/ 32 32 Diepste punt https://meta-ingenieurs.nl/10148-2/ https://meta-ingenieurs.nl/10148-2/#respond Tue, 26 Jul 2022 08:07:32 +0000 https://meta-ingenieurs.nl/?p=10148 The post Diepste punt appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>

Diepste punt

Meta Ingenieurs werkt intensief mee aan de bouw van het nieuwe Julianaplein. De ontgraving heeft inmiddels het diepste punt bereikt. Er is intensieve bemaling nodig om de bouwput vrij van grondwater te houden. Meta Ingenieurs begeleidt de monitoring van de omgeving tijdens de bemaling en houdt hierover intensief contact met het uitvoeringteam van Combinatie Herepoort. De metingen zelf worden gedaan door Wiertsema (grondwaterstandmetingen) en MUG (hoogtemetingen van panden). Vanaf het laagste punt wordt het nieuwe Julianaplein stapsgewijs opgebouwd. Het nieuwe plein zal uit 3 lagen (wegen) gaan bestaan.

 #wijzijnherepoort

 

 

 

Bel ons nu!

0594 - 442 187 

The post Diepste punt appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>
https://meta-ingenieurs.nl/10148-2/feed/ 0
Sporthal Molukkenstraat https://meta-ingenieurs.nl/sporthal-molukkenstraat/ https://meta-ingenieurs.nl/sporthal-molukkenstraat/#respond Mon, 28 Mar 2022 13:28:38 +0000 https://meta-ingenieurs.nl/?p=10105 The post Sporthal Molukkenstraat appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>

Sporthal Molukkenstraat

Aan de Molukkenstraat in Groningen wordt een nieuwe sporthal gebouwd. Deze hal wordt op prefab palen gefundeerd. Het heien van prefab palen brengt trillingen in de omgeving teweeg. Meta Ingenieurs heeft in de ontwerpfase een trillingspredictie opgesteld, als onderdeel van een risicoanalyse, om de kans op schade voor de omliggende gebouwen in te kunnen schatten.

Uit de trillinsgpredictie bleek dat er voor een aantal gebouwen kans op schade was. Om eventuele schade vroegtijdig te kunnen signaleren, hebben wij een monitoringsplan opgesteld. De trillingsmetingen tijdens het heien hebben wij ook verzorgd. De prefab palen zijn onlangs geheid zonder ongewenste gevolgen voor de omliggende bebouwing. Meta Ingenieurs heeft met veel plezier zijn expertise voor dit project ingezet.

Op de foto links (hieronder) zijn de geheide prefab palen te zien. Op de rechter foto is de trillingssensor te zien, bevestigd aan het dichtstbijzijnde gebouw, en de veldcomputer.

 

 

Bel ons nu!

0594 - 442 187 

The post Sporthal Molukkenstraat appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>
https://meta-ingenieurs.nl/sporthal-molukkenstraat/feed/ 0
Verdiepte Ligging Ringweg groningen https://meta-ingenieurs.nl/verdiepte-ligging-ringweg-groningen/ https://meta-ingenieurs.nl/verdiepte-ligging-ringweg-groningen/#respond Tue, 20 Jul 2021 10:49:18 +0000 https://meta-ingenieurs.nl/?p=9945 The post Verdiepte Ligging Ringweg groningen appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>

Verdiepte Ligging Ringweg groningen

Om de zuidelijke ringweg van Groningen gedeeltelijk verdiept te kunnen realiseren, wordt gebruikt gemaakt van een enorme bouwkuip (Aanpak Ring Zuid). De bouwkuip bestaat uit een grote stalen damwandconstructie. Door de ontgraving binnen de bouwkuip kan de damwand gaan doorbuigen.  Door middel van inclinometingen kan Meta Ingenieurs de doorbuiging van de damwand monitoren.

Achter de damwand aan de noordzijde ligt de bypass N7. Aan de zuidzijde van de damwanden liggen onder andere diverse kabels en leidingen. Bij een te grote doorbuiging van de damwand kan er mogelijk schade optreden aan deze infrastructuur.

Middels de inclinometingen kan worden vastgesteld of: 

  1. De doorbuiging overeenkomt met de berekende doorbuiging:

 De doorbuiging van de damwand is op verschillende locaties vooraf berekend voor de verschillende fases van de bouw van de verdiepte ligging van de ringweg.   De inclinometingen worden uitgevoerd na realisatie van een bouwfase. 

  1. De doorbuiging toelaatbaar is:

Door middel van inclinometingen wordt vastgesteld of de berekening vooraf van de damwanddoorbuiging juist is uitgevoerd. Als blijkt dat de doorbuiging groter is dan berekend, kan worden ingegrepen. Zo wordt schade aan de omliggende infrastructuur voorkomen.

Foto boven en onder: de bouwkuip ter plaatse van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg Groningen. 

Bel ons nu!

0594 - 442 187 

The post Verdiepte Ligging Ringweg groningen appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>
https://meta-ingenieurs.nl/verdiepte-ligging-ringweg-groningen/feed/ 0
Gebiedsontwikkeling buurtschap Unia te Leeuwarden https://meta-ingenieurs.nl/blog-2/ Mon, 07 Jun 2021 12:50:00 +0000 https://meta-ingenieurs.nl/?p=9631 The post Gebiedsontwikkeling buurtschap Unia te Leeuwarden appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>

Gebiedsontwikkeling buurtschap Unia te Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft het voornemen om het buurtschap Unia, dat ten zuiden van Leeuwarden ligt, te ontwikkelen voor de woningbouw. Unia wordt een dorps buurtschap met circa 200 woningen. Momenteel is het buurtschap in voorbereiding. Om het betreffende gebied gereed te maken voor de bouw van woningen, moet de grond eerst bouwrijp gemaakt worden. 

De grond waar het buurtschap gebouwd zal worden, bevat zettingsgevoelige grondlagen. Ter voorkoming van ontoelaatbare zettingen tijdens de gebruiksfase dient het terrein te worden voorbelast. De voorbelasting zorgt ervoor dat de ondergrond verzakt zodat er maar (zeer) beperkte zetting van de grond tijdens de gebruiksfase zal optreden. 

Van tevoren zijn de verwachte zettingen berekend die zullen optreden als gevolg van de voorbelasting. De taak van Meta ingenieurs is om de zettingen die plaatsvinden te monitoren en om (eventueel) advies te verstrekken over de gemeten zettingen. Het verloop van de zettingen wordt gemeten op basis van zaakbaakmetingen. 

 

Afbeelding boven: Toekomstige ontwikkeling.  Unia gaat er mogelijk zo uitzien. Bron: https://www.dezuidlanden.nl/nl/de-buurtschappen/unia

Bel ons nu!

0594 - 442 187 

The post Gebiedsontwikkeling buurtschap Unia te Leeuwarden appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>
Veldtest Ferex rijplaten https://meta-ingenieurs.nl/ferex-rijplaten/ Mon, 26 Apr 2021 08:01:22 +0000 https://meta-ingenieurs.nl/?p=9602 The post Veldtest Ferex rijplaten appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>

Veldtest Ferex rijplaten

Meta Ingenieurs heeft recentelijk bijgedragen aan veldtesten van Ferex rijplaten.

Een nieuw type van de Ferex rijplaat werd getest om de toepasbaarheid van deze rijplaat voor kraanopstelplaatsen en andere toepassingen te onderzoeken. Tijdens de veldtesten zijn verschillende testen uitgevoerd op de Ferex rijplaten, het Romfix systeem en op de combinatie van beide systemen met overige materialen. Tijdens het testen van de verschillende opstellingen werd de belasting stapsgewijs opgevoerd.

Meta Ingenieurs verzorgde tijdens deze testen het meten van de toename in grondspanning. Door middel van drukdozen die op verschillende diepten waren aangebracht, kon Meta de meetgegevens uitlezen en verwerken. De kennis die bij Meta aanwezig is m.b.t. veldtesten kwam hier goed van pas.

 

Op de foto’s hieronder staan een aantal testopstellingen inclusief de meetapparatuur beheerd door Meta Ingenieurs.

 

 

Bel ons nu!

0594 - 442 187 

The post Veldtest Ferex rijplaten appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>
Hello world! https://meta-ingenieurs.nl/hello-world/ https://meta-ingenieurs.nl/hello-world/#respond Tue, 10 May 2016 03:48:21 +0000 http://meta-ingenieurs.nl/?p=1 Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

The post Hello world! appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

The post Hello world! appeared first on Meta-ingenieurs.

]]>
https://meta-ingenieurs.nl/hello-world/feed/ 0