Gebiedsontwikkeling buurtschap Unia te Leeuwarden

door | jun 7, 2021

De gemeente Leeuwarden heeft het voornemen om het buurtschap Unia, dat ten zuiden van Leeuwarden ligt, te ontwikkelen voor de woningbouw. Unia wordt een dorps buurtschap met circa 200 woningen. Momenteel is het buurtschap in voorbereiding. Om het betreffende gebied gereed te maken voor de bouw van woningen, moet de grond eerst bouwrijp gemaakt worden. 

De grond waar het buurtschap gebouwd zal worden, bevat zettingsgevoelige grondlagen. Ter voorkoming van ontoelaatbare zettingen tijdens de gebruiksfase dient het terrein te worden voorbelast. De voorbelasting zorgt ervoor dat de ondergrond verzakt zodat er maar (zeer) beperkte zetting van de grond tijdens de gebruiksfase zal optreden. 

Van tevoren zijn de verwachte zettingen berekend die zullen optreden als gevolg van de voorbelasting. De taak van Meta ingenieurs is om de zettingen die plaatsvinden te monitoren en om (eventueel) advies te verstrekken over de gemeten zettingen. Het verloop van de zettingen wordt gemeten op basis van zaakbaakmetingen. 

 

Afbeelding boven: Toekomstige ontwikkeling.  Unia gaat er mogelijk zo uitzien. Bron: https://www.dezuidlanden.nl/nl/de-buurtschappen/unia

Bel ons nu!

06 - 39 01 16 16